Hlavné menu
Vyhľadávanie

Vyhľadať text

Kontakt

Adresa
Rímskokatolícka farnosť
Nanebovzatia Panny Márie
Košice-Šaca
Kvetná 25
040 15 Košice-Šaca
e-mail
fara(at)farasaca.sk
telefón
055/6841164
+421 905 366 257
Kancelária
Podľa dohody

Akcia

Zákaz vychádzania

Milí moji farníci!

Dávam do pozornosti nové usmernenia KBS a nášho otca arcibiskupa Bernarda Bobera. Nabádam všetkých Nás k zodpovednosti. Rešpektujme nariadenia a buďme disciplinovní. Pozývam Vám k dennej modlitba sv. ruženca a svätej omši cez internet. 

Prejem požehnaný deň!

 

Váš farár Michal Tkáč

Akcia

Slávenie bohoslužieb v týždni po 29. cezročnej nedeli

Milí moji farníci!

Podľa obmedzení vlády SR slávime bohoslužby s počtom 6 osôb vrátane celebranta. Rozhodol som sa, nakoľko vysielame bohoslužby cez internet, že na sv. omši budú prítomní kňazi, organista, kostolník a rehoľné sestry. Prosím rešpektujme tento stav. Sv. omše slúžime na vyhlásené úmysly celej farnosti. Dúfam, že aj cez našu disciplinovanosť bude tento stav len dočasný a čoskoro sa budeme znova stretávať na sv. omšiach v hojnom počte. 

Požehnaný čas Vám praje

Michal Tkáč, farár

Informácie

Nové nariadenia otca arcibiskupa Bernarda Bobera

Milí moji farníci!

 

Dnes poobede nám prišli inštrukcie z ABU . Vyberám niektoré nariadenia:

- Verejné bohoslužby, spoločné pobožnosti, procesie, farské stretnutia sa nekonajú.

- Kňazi slúžia súkromné sv. omše na dohodnuté úmysly, ibaže by si veriaci žiadali preložiť daný úmysel na iný termín.

- Krst, sobáš, pohrebné obrady môžu byť vykonávané s tým, že platí obmedzenie 1 osoba na 15 metrov štvorcových v interiéri, v exteriéri nutné dodržať rozostup 2 metre.

Ostatné informácie si môžete pozrieť aj na našej stránke v sekcii download súborov.

Prosím, rešpektujme nariadenia aj v našej farnosti. Každý deň o 17.30 sa môžte pripojiť k modlitbe posvätného ruženca, ktorú sa modlíme vo farskom kostole. Rovnako môžete byť s nami pri slávení eucharistie každý deň o 18.00. Sledujte nás na: www.ekostol.sk alebo na youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=Tl8DmgdXx-U

Všetkým prajem veľa odvahy, aby ste s Božou pomocou čelili výzvam nasledujúcich dni.

 

Michal Tkáč, farár

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201014034

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201014034

Akcia

Prenosy na youtube

Milí farníci!

Vzhľadom na dišpenz biskupov od účasti na nedeľných bohoslužbách a našej investície do kamery a internetu v kostole znova ponúkame on line prenosy bohoslužieb z nášho kostola. Dodržiavajte nariadenia hygienikov a chráňte sa nákazy koronavírom. Všetkým Vám prajem požehnaný čas a veľa síl do náročného obdobia.

Michal Tkáč, farár

PS: pripájam link na youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=Tl8DmgdXx-U

 

 

Akcia

Verejné slávenie Svätých omší

Milí farníci!

 

Na základe usmernení hlavného hygienika a Biskupského úradu v Košiciach aj v našej farnosti ododnes slávime Sväté omše verejne. Budeme však dodržiavať usmernenia, o ktorých si môžete prečítať ďalej, či si ich otvoriť na stránkach ABU alebo KBS. Rozpis sv. omši máte na stránke. Srdečne pozývam na sv. omšu a prajem požehnaný deň.

Michal Tkáč, farár

 

Akcia

Rozpis sv. omši na týždeň po 4. nedeli veľkonočnej

Všetkým Vám prajem požehnaný pondelok! Prihovarám sa Vám takto elektronicky. Sv. omše tento týždeň slúžime s p. kaplánmi zatiaľ v nezmenenej podobe. Jeden p. kaplán slúži sv. omšu u sestričiek, ja a druhý p. kaplán v kostole na úmysly, ktoré sú vložené do prosieb pri sv. omšiach v kostole. Keď bude uvoľnený režim, pozývam na sv. omšu príbuzných za ktorých je slúžená sv. omša (nepoznáme ešte podmienky uvoľnenia). Po uvoľnení budeme slúžiť sv. omšu aj v Malej Ide. Čas je následovný: 17.45 - ruženec, 18.15 - májové litánie 18.30 - sv. omša. Najskôr sv. omšu v Malej Ide budeme slúžiť vo štvrtok. Denne sa za Vás modlia Vaši kňazi a vyprosujú Vám veľa milostí, zdravia a síl. Prosíme Všemohúceho o pomoc zvládnuť tento zvláštny čas.

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Michal Tkáč, farár

 

Sv. omše po Štvrtej Veľkonočnej nedeli „A“

 

1. Slúžené úmysly sv. omši:

 

Košice - Šaca:

 

             04.05.    Pondelok              - 18.15 – + Ondrej, Mária, Michal

                                           - 18.15 – +Mária Rusiňákoví

05.05.    Utorok                  - 18.15 – +Nária, Ivan, Henrieta, Juraj, Vasiľ, Ján

                                           - 18.15 – +Ján, Jozef, Ondrej, Mária

06.05.    Streda                   - 18.15 +Regína Hamžíková

                                            - 18.15 – +Ján, rodičia, st. rodičia

07.05.    Štvrtok                   - 18.15 +Ján Danko

                                            - 18.15 – +z rod. Karolyovej, Jakubovskej

             08.05.    Piatok                    - 18.15  +Ingrid, + z rod.Vaňovej

                                            - 18.15 – +Helena Karolyová

             09.05.    Sobota                   - 08.00 – +Jozef, Juraj, 15. výr. smrti

                                             - 18.15 – Margita, ZBP

             10.05.    Nedeľa                   - 08.00 – Daniel, ZBP

             10.05.   Nedeľa                    - 09.30 - +Bernadeta Jurášková

             10.05.    Nedeľa                  -  11.00 – +Marta Pištejová

Malá Ida:

              04.05.    Pondelok              - 18.15 – +Ingrid

 05.05.    Utorok                   - 18.15 – Za ružencové spoločenstvo

              06.05.    Streda                   - 18.15  +Mária Beluščáková

 07.05.    Štvrtok                  - 18.15  Oľga, ZBP

              08.05.    Piatok                    - 18.15  +Vojtech, Barbora Janoščíkoví

              09.05.    Sobota                  - 18.15 – +Jozef Menda

              10.05.    Nedeľa                  - 09.30 – +Rozália, Ján

Buzinka

               10.05.    Nedeľa                  - 07.00 – Za farnosť

Akcia

Slúžené úmysly sv. omši na Veľkonočnú oktávu

 

 

1. Slúžené úmysly sv. omši:

 

Košice - Šaca:

13.04.      Pondelok               - 11.00 – Erika, 50r., ZB

14.04.      Utorok                   - 18.00 – +Ladislav Guman

15.04.      Streda                    - 18.00 +František Pavúr

16.04.      Štvrtok                  - 18.00 +Regína Hamžíková

17.04.      Piatok                    - 18.00 +Ján Fölöp

18.04.      Sobota                   - 08.00 – +Margita Pigová

19.04.      Nedeľa                  - 11.00 – +Mária Výrostková

Malá Ida:

13.04.      Pondelok               - 11.00 – Rod. Kožejová, ZBP

14.04.      Utorok                   - 18.00 – Za členov deviatnika Hľadania prístrešia

15.04.      Streda                    - 18.00 +Štefan, Margita, Emil, Štefan, Mária

16.04.      Štvrtok                  - 18.00 +Jozef, Ladislav, Agnesa, Bartolomej

17.04.      Piatok                    - 18.00 +Margita, Ján, Jozef, Alžbeta a ich rodičia

18.04.      Sobota                   - 08.00 – +Mária, Jaroslav, Ladislav

19.04.      Nedeľa                  - 11.00 – Jozef a rodina, ZBP

Buzinka

13.04.      Pondelok               - 11.00 – +Marek, Jozef, +z rod. Štofančíkovej, Pastorovej

14.04.      Utorok                   - 18.00 – +Andrej, Michal, Mária, Anna, Andrej

15.04.      Streda                    - 18.00 +z rod. Kľučarovej, Klebanovej, Maturovej

16.04.      Štvrtok                  - 18.00 +z rod. Ondrejčovej, Makovej, st. rodičia

17.04.      Piatok                    - 18.00 +Helena Výrostková

18.04.      Sobota                   - 08.00 – +Štefan Šmagala, 10. výr. smrti

19.04.      Nedeľa                  - 11.00 – Simonka, Michaela, Lenka, Martina s rod., ZBP

 

Každý deň o 15.00 príjmite pozvanie na Korunku a deviatnik ku Božiemu milosrdenstvu. Tiež Vás pozývam na sv. ruženec pol hodiny pred sv. omšou, čiže o 17.30

index | 1-7 | nasledujúci | Celkom 45 článkov

Novinky
27.09.2020: Sv. omše

 na  október;2020


29.08.2020: Sv. omše
09.08.2020: Sv. omše

 na  august 2020

Návštevy podľa IP
Od 19.12.2017
Celkom85320
Október8893
Dnes84

2015 © RKFÚ Rozhanovce
powered by phpRS :: jh