Hlavné menu
Vyhľadávanie

Vyhľadať text

Kontakt

Adresa
Rímskokatolícka farnosť
Nanebovzatia Panny Márie
Košice-Šaca
Kvetná 25
040 15 Košice-Šaca
e-mail
fara(at)farasaca.sk
telefón
055/6841164
+421 905 366 257
Kancelária
Podľa dohody

Akcia

Vianoce 2019, pozvánka na bohoslužby

"Dnes sa Vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán"

                                                                                    Lk 2,11

Milí farníci a ľudia dobrej vôle! 

Všetkým Vám prajem požehnané a milostiplné Vianočné sviatky. Veľa lásky od najbližších, úcty od všetkých a radosti od Spasiteľa a Vykupiteľa.

 

Michal Tkáč, farár

 

PS: Pozývam na slávenie Vianoc, prikladám program

 

 

Akcia

Program na Veľký týždeň a Veľkonočné trojdnie 2019

1. Sv. omše Veľkého týždňa:

Košice - Šaca

15.04.      Pondelok               - 18.00 – +Eva Kocelová

16.04.      Utorok                   - 08.00 +Ján Kondáš, 10. výr. smrti

Malá Ida:

              16.04.      Utorok                  - 17.30 – +kňazi Vincent, Štefan

Buzinka

              17.04.      Streda                  - 08.00 +z rod. Spišákovej,Horváthovej,Benešovej,Ján

2. Sv. omše – Zelený štvrtok – Pánova večera

                sv. omša svätenia olejov      - 09.30 – Košice – Dóm sv. Alžbety

                Košice - Šaca                       - 18.00 – +Bernadeta, Ondrej

                Malá Ida                               - 18.00 – 30. výr. narodenia a ZBP pre rodinu

3. Obrady Veľkého piatku:

Košice - Šaca       - 08.30 - ranné chvály + posvätné čítanie

Košice - Šaca       - 09.00 - živá krížova cesta po dedine

Malá Ida                - 14.00 - živá krížova cesta po dedine

Košice - Šaca       - 15.00 – Obrady, po ich skončení  bude Sviatosť Oltárna vyložená v Božom  hrobe  do 21.00

Malá Ida                - 15.00 - Obrady, po ich skončení  bude Sviatosť Oltárna vyložená v Božom hrobe do 21.00

4. Biela sobota:

Malá Ida, Košice - Šaca     - 08.00 - vyloženie sviatosti v Božom hrobe, Šaca - ranné chvály + posvät.čít.

Košice - Šaca       - 16.00 – požehnanie veľkonočných jedál - námestie pred kostolom

Malá Ida                - 16.00 – požehnanie veľkonočných jedál - okolo kostola

Košice - Šaca       - 19.30 – vešpery + obrady Veľkonočnej vigílie – +Imrich Petrila

Malá Ida                - 19.30 – vešpery + obrady Veľkonočnej vigílie – +Juraj Cinkanič

5. Veľkonočná nedeľa:

                    Košice - Šaca       - 07.00 – požehnanie veľkonočných jedál - námestie pred kostolom

                    Košice - Šaca       - 08.00 – Za farnosť

                                                 - 11.00 – Michal, Božena, 50. výr. manželstva

                     Malá Ida                - 09.30 – Mária Poláková a rod., ZBP

                     Buzinka                 - 11.30 – ZBP Mária a dcéry s rodinami

6. Veľkonočný pondelok:

                     Malá Ida                - 09.30 – +Rozália, Alžbeta Hojdová

                     Košice - Šaca       - 08.00 – Iveta, 50r. a rodina, ZBP

           - 11.00 – +Štefan, 3.výr. a rodičia z oboch strán

                     Buzinka                 - 11.00 – +z rod. Makovej, Ondrejčovej, st. rodičia

 

7. Na Veľký piatok a Bielu sobotu bude k  poklone vyložená Sviatosť Oltárna v Božom hrobe. Napíšte sa na vystavený papier, aby účasť na poklone bola rovnomerne rozdelená. Šaca-prosíme chlapov na poklonu podľa rozpisu.

8. V piatok umučenia Pána treba všade zachovať prísny pôst (len raz za deň sa najesť) a zdržiavať sa mäsitých pokrmov. Odporúča sa predĺžiť tento pôst aj na Bielu sobotu, aby tak Cirkev mohla dôjsť k radostiam Veľkonočnej nedele s povznesenou a úprimnou mysľou. Odporúčam spoločné slávnostné stolovanie po požehnaní veľkonočných jedál.

9. Liturgia Posvätného trojdnia bude v Šaci a v Malej Ide, srdečne Vás pozývam. Na Veľkonočnú vigíliu bude obnova krstných sľubov, doneste si sviece.

Akcia

Spovedanie pred Veľkou Nocou 2019

Spoločná sv. spoveď pred Veľkou Nocou bude:

 Buzinka             - streda           10.04.2019 od 07.00 do 08.00

Šaca, Malá Ida   - sobota          13.04.2019 o 15.30 do 16.30.

Srdečne Vás pozývam, budú spovedať siedmi kňazi v Šaci a šiesti v Malej Ide. Ponúkam aj termíny spovede v iných farnostiach dekanátu, kde spovedajú kňazi z našej skupiny.

Akcia

Národný týždeň manželstva 2019

Milí manželia, rodiny, otcovia a mamy. Pozývam vás na akcie v rámci Národného týždňa manželstva v našej farnosti. Ponúkame Vám následovné podujatia:

Informácie

Program sv. omši na Vianoce 2018

1. Sv. omše:

Košice - Šaca:

                24.12.    Pondelok              - 16.00 +Michal, Mária, st. rodičia

                24.12.    Pondelok              - 24.00 Za miništrantov a kňazské povolania z farnosti

                25.12.    Utorok                   - 08.00 – +Ján Telepka

                25.12.    Utorok                   - 11.00 – Za farnosť

                26.12.    Streda                    - 08.00 – +Pavol Guman

                26.12.    Streda                    - 11.00 – Štefan a rodina, ZB

                27.12.    Štvrtok                  - 18.00 – +Margita, 70r., Daniel, 17r., rod. Šofranková,ZBP

                28.12.    Piatok                    - 18.00 +Jaroslav Sanitra, Mária, Anna

                29.12.    Sobota                  - 08.00 +Eva Kocelová

                29.12.    Sobota                  - 18.00 +Mária, Pavol, Mária, Ladislav

                30.12.    Nedeľa                  - 08.00 – +Margita Bohňáková, 3. výr. smrti

                30.12.    Nedeľa                  - 11.00 – +z rod. Pačajovej, Drábovej, Stykovej

                31.12.    Pondelok              - 15.00 +Štefan Zambo, st.rodičia, rodičia

Malá Ida:

                24.12.    Pondelok              - 24.00 Rod. Kateržabeková, ZBP

                25.12.    Utorok                   - 09.30 – Mária a rodina, ZBP

                26.12.    Streda                    - 09.30 – +Ján, Mária, Juraj, Danka

                27.12.    Štvrtok                  - 17.30 +Judita, Jolana

                28.12.    Piatok                    - 17.30 +Tibor, 14. výr. smrti

                29.12.    Sobota                  - 17.00 – +Štefan, Ondrej, Barbora

                30.12.    Nedeľa                  - 09.30 – Margita Dupaljová, ZBP

                31.12.    Pondelok              - 15.00 +Štefan, Mária, Ján, Margita

 

Buzinka

                24.12.    Pondelok              - 22.45 Pavol, 70r. a rodina, ZBP

                25.12.    Utorok                   - 07.30 – +Marek, Michal +z rod. Ondrejčovej

                26.12.    Streda                    - 07.30 – +Štefan, rodičia,svokrovci, súrodenci

                30.12.    Nedeľa                  - 07.00 – +Terézia, Ľudovít

 

Akcia

Spovedanie pred Vianocami 2018

Srdečne Vás pozývame na spoločnú sv. spoveď v našej farnosti Nanebovzatia Panny Márie Košice-Šaca:

 

Buzinka: streda 19.12.2018 od 07.00 do 08.00

Šaca: sobota 22.12.2018 od 15.30 do 16.30

Malá Ida: sobota 22.12.2018 od 15.30 do 16.30

 

Spovedať budeme v Malej Ide 6 kňazi v Šaci 8 kňazi, prosím zariaďte si program tak, aby ste mohli využiť našu ponuku. Ponúkam aj rozpis spovedania pred Vianocami pre niektoré farnosti Dekanátu Košice-Západ. Prajem požehnaný advent. Michal Tkáč, farár

Informácie

Fotografie z birmovky - www.lackomlaka.sk/birmsaca

Tu si môžete pozrieť a stiahnúť fotky zo sviatosti birmovania. Volací link je www.lackomlaka.sk/birmsaca

index | 1-7 | nasledujúci | Celkom 15 článkov

Novinky
27.02.2020: Most
27.02.2020: Sv. omše

 na  marec 2020


15.02.2020: Sv. omše
Návštevy podľa IP
Od 19.12.2017
Celkom58559
Február6192
Dnes22

2015 © RKFÚ Rozhanovce
powered by phpRS :: jh