Hlavné menu
Vyhľadávanie

Vyhľadať text

Kontakt

Adresa
Rímskokatolícka farnosť
Nanebovzatia Panny Márie
Košice-Šaca
Kvetná 25
040 15 Košice-Šaca
e-mail
fara(at)farasaca.sk
telefón
055/6841164
+421 905 366 257
Kancelária
Podľa dohody

Akcia

Národný týždeň manželstva 2019

Milí manželia, rodiny, otcovia a mamy. Pozývam vás na akcie v rámci Národného týždňa manželstva v našej farnosti. Ponúkame Vám následovné podujatia:

Informácie

Program sv. omši na Vianoce 2018

1. Sv. omše:

Košice - Šaca:

                24.12.    Pondelok              - 16.00 +Michal, Mária, st. rodičia

                24.12.    Pondelok              - 24.00 Za miništrantov a kňazské povolania z farnosti

                25.12.    Utorok                   - 08.00 – +Ján Telepka

                25.12.    Utorok                   - 11.00 – Za farnosť

                26.12.    Streda                    - 08.00 – +Pavol Guman

                26.12.    Streda                    - 11.00 – Štefan a rodina, ZB

                27.12.    Štvrtok                  - 18.00 – +Margita, 70r., Daniel, 17r., rod. Šofranková,ZBP

                28.12.    Piatok                    - 18.00 +Jaroslav Sanitra, Mária, Anna

                29.12.    Sobota                  - 08.00 +Eva Kocelová

                29.12.    Sobota                  - 18.00 +Mária, Pavol, Mária, Ladislav

                30.12.    Nedeľa                  - 08.00 – +Margita Bohňáková, 3. výr. smrti

                30.12.    Nedeľa                  - 11.00 – +z rod. Pačajovej, Drábovej, Stykovej

                31.12.    Pondelok              - 15.00 +Štefan Zambo, st.rodičia, rodičia

Malá Ida:

                24.12.    Pondelok              - 24.00 Rod. Kateržabeková, ZBP

                25.12.    Utorok                   - 09.30 – Mária a rodina, ZBP

                26.12.    Streda                    - 09.30 – +Ján, Mária, Juraj, Danka

                27.12.    Štvrtok                  - 17.30 +Judita, Jolana

                28.12.    Piatok                    - 17.30 +Tibor, 14. výr. smrti

                29.12.    Sobota                  - 17.00 – +Štefan, Ondrej, Barbora

                30.12.    Nedeľa                  - 09.30 – Margita Dupaljová, ZBP

                31.12.    Pondelok              - 15.00 +Štefan, Mária, Ján, Margita

 

Buzinka

                24.12.    Pondelok              - 22.45 Pavol, 70r. a rodina, ZBP

                25.12.    Utorok                   - 07.30 – +Marek, Michal +z rod. Ondrejčovej

                26.12.    Streda                    - 07.30 – +Štefan, rodičia,svokrovci, súrodenci

                30.12.    Nedeľa                  - 07.00 – +Terézia, Ľudovít

 

Akcia

Spovedanie pred Vianocami 2018

Srdečne Vás pozývame na spoločnú sv. spoveď v našej farnosti Nanebovzatia Panny Márie Košice-Šaca:

 

Buzinka: streda 19.12.2018 od 07.00 do 08.00

Šaca: sobota 22.12.2018 od 15.30 do 16.30

Malá Ida: sobota 22.12.2018 od 15.30 do 16.30

 

Spovedať budeme v Malej Ide 6 kňazi v Šaci 8 kňazi, prosím zariaďte si program tak, aby ste mohli využiť našu ponuku. Ponúkam aj rozpis spovedania pred Vianocami pre niektoré farnosti Dekanátu Košice-Západ. Prajem požehnaný advent. Michal Tkáč, farár

Informácie

Fotografie z birmovky - www.lackomlaka.sk/birmsaca

Tu si môžete pozrieť a stiahnúť fotky zo sviatosti birmovania. Volací link je www.lackomlaka.sk/birmsaca

Akcia

Bulletín 1.ADV.C

Deti a rodičia v hlavnom menu - download budem uverejňovať bulletíny na aktivitu z evanjelia, ktorú máme na detských omšiach.  Pozrite si to. kaplán František

Akcia

Pozvánka na svätú omšu spojenú s adoráciou za nové duchovné povolania 21.04.2018 o 18:00

POZÝVAME VÁS na dnešnú večernú svätú omšu o 18:00. Po sv.omši bude pri príležitosti týždňa modlitieb za duchovné povolania ADORÁCIA o 18:45 za nové DUCHOVNÉ POVOLANIA. Po skončení adorácie bude vyložená Eucharistia k súkromnej POKLONE. Poklona bude ukončená o 20:00 EUCHARISTICKÝM POŽEHNANÍM.      Informácie

Program na Veľký týždeň a Veľkonočné trojdnie

 

1. Sv. omše Veľkého týždňa:

Košice - Šaca

26.03.  Pondelok         - 18.00 – +Viktor, Margita

27.03.  Utorok             - 08.00 +Zuzana, Ján, Peter

Malá Ida:

27.03.  Utorok             - 17.30 – +z rod. Mačingovej, Kováčovej

Buzinka:

28.03.  Streda              - 08.00 +Emília

2. Sv. omše – Zelený štvrtok – Pánova večera

sv. omša svätenia olejov      - 09.30 – Košice – Dóm sv. Alžbety

Košice - Šaca                       - 18.00 – +Ján Šimko a rodičia

Malá Ida                                - 18.00 – +Margita Idesová

3. Obrady Veľkého piatku:

Košice - Šaca       - 08.30 - ranné chvály + posvätné čítanie

Košice - Šaca       - 09.00 - živá krížova cesta po dedine

Malá Ida              - 14.00 - živá krížova cesta po dedine

Košice - Šaca      - 15.00 – Obrady, po ich skončení  bude Sviatosť Oltárna vyložená v Božom  hrobe  do 21.00

Malá Ida               - 15.00 - Obrady, po ich skončení  bude Sviatosť Oltárna vyložená v Božom hrobe do 21.00

4. Biela sobota:

 Malá Ida, Košice - Šaca    - 08.00 - vyloženie sviatosti v Božom hrobe, Šaca - ranné chvály + posvät.čít.

Košice - Šaca     - 16.00 – požehnanie veľkonočných jedál - námestie pred kostolom

Malá Ida              - 16.00 – požehnanie veľkonočných jedál - okolo kostola

Košice - Šaca      - 19.00 – vešpery + obrady Veľkonočnej vigílie – Vincent Tomko, ZBP

Malá Ida              - 19.00 – vešpery + obrady Veľkonočnej vigílie – Marta Rákošová, ZBP

5. Veľkonočná nedeľa:

Košice - Šaca       - 07.00 – požehnanie veľkonočných jedál - námestie pred kostolom

Košice - Šaca       - 08.00 – +Adriana, Ľubo, Štefan

                              - 11.00 – Za farnosť

Malá Ida               - 09.30 – Ján, 60r., ZBP

Buzinka               - 11.30 – +Alžbeta, Ondrej, Andrejko, st. rodičia

6. Veľkonočný pondelok:

Malá Ida               - 09.30 – Margita Janitorová, 85r., ZBP

Košice - Šaca       - 08.00 – Alena, Miroslav a rod

                             - 11.00 – Tomáš, 30r. a rodina, ZBP

Buzinka                 - 11.00 – +Mária, Bartolomej

 

index | 1-7 | nasledujúci | Celkom 12 článkov

Novinky
02.03.2019: Sv. omše

na    marec 2019


11.02.2019: Most

 na  február 2019


02.02.2019: Sv. omše

na    február 2019

Návštevy podľa IP
Od 19.12.2017
Celkom28254
Marec3695
Dnes47

2015 © RKFÚ Rozhanovce
powered by phpRS :: jh