Hlavné menu
Vyhľadávanie

Vyhľadať text

Kontakt

Adresa
Rímskokatolícka farnosť
Nanebovzatia Panny Márie
Košice-Šaca
Kvetná 25
040 15 Košice-Šaca
e-mail
fara(at)farasaca.sk
telefón
055/6841164
+421 905 366 257
Kancelária
Podľa dohody

Akcia

Zamyslenie na piatok 20.03.2020

Milí moji farníci!

Čas plynie, no aj tak odborníci hovoria, že vrchol nákazy na "novú chrípku" je ešte dva týždne pred nami. A  nevyzerá to dobre ani s našou účasťou stretávať sa pri sv. omšiach. Ponúkame Vám preto Božie slovo na deň a krátke zamyslenie.

Myslím na Vás a modlím sa za Vás.

Michal Tkáč, farár a kapláni

Informácie

Tretia pôstná nedeľa - texty a zamyslenie

Milí moji farníci!

Aj keď sme počuli, že kdesi v Wuhane v Číne vičíňa koronavírus, nik tomu neprikládal dôležitosť. Je to ďaleko a nás sa to netýka. Situácia sa však zmenila a už v našej blízkosti umierajú ľudia. Sme svedkami mimoriadných opatrení zo strany vlády. Je to vážne a i od nás sa požaduje disciplína. Správajme sa tak, aby sme sa nenakazili a nenakazili druhých. 

Nastala aj mimoriadna situácia v Cirkvi a farnosti. Neslúžime verejné bohoslužby. Taký čas sme ešte nezažili. Napísal som ako každú sobotu oznamy. kde Vám podávam info o krízovom režime. Otec arcibiskup Vás pozdravuje, jeho posolstvo si môžete prečítať na www.ke-arcidieceza.sk

Prikladám aj texty liturgických čítaní na zajtra a krátky príhovor. Zajtra za všetkých Vás o 11.30 odslúžim súkromne sv. omšu. Modlite sa za všetkých, ktorí aj v tomto čase pomáhajú chorým, zabezpečujú potraviny a energie, udržujú ekonomiku a riadia štát. Pridajte sa ku mnohým, ktorí sledujú sv. omšu na kanálochTV LUX a Slovenskej televízie. Modlite sa sv. ruženec každý večer o 20.00, krížovu cestu. Tento týždeň sa modlime aj za TV LUX, ktorá predstaví našu farnosť. Prajem Vám požehnané dni a veľa zdravia.

Michal Tkáč, farár

 

Akcia

Vianoce 2019, pozvánka na bohoslužby

"Dnes sa Vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán"

                                                                                    Lk 2,11

Milí farníci a ľudia dobrej vôle! 

Všetkým Vám prajem požehnané a milostiplné Vianočné sviatky. Veľa lásky od najbližších, úcty od všetkých a radosti od Spasiteľa a Vykupiteľa.

 

Michal Tkáč, farár

 

PS: Pozývam na slávenie Vianoc, prikladám program

 

 

Akcia

Program na Veľký týždeň a Veľkonočné trojdnie 2019

1. Sv. omše Veľkého týždňa:

Košice - Šaca

15.04.      Pondelok               - 18.00 – +Eva Kocelová

16.04.      Utorok                   - 08.00 +Ján Kondáš, 10. výr. smrti

Malá Ida:

              16.04.      Utorok                  - 17.30 – +kňazi Vincent, Štefan

Buzinka

              17.04.      Streda                  - 08.00 +z rod. Spišákovej,Horváthovej,Benešovej,Ján

2. Sv. omše – Zelený štvrtok – Pánova večera

                sv. omša svätenia olejov      - 09.30 – Košice – Dóm sv. Alžbety

                Košice - Šaca                       - 18.00 – +Bernadeta, Ondrej

                Malá Ida                               - 18.00 – 30. výr. narodenia a ZBP pre rodinu

3. Obrady Veľkého piatku:

Košice - Šaca       - 08.30 - ranné chvály + posvätné čítanie

Košice - Šaca       - 09.00 - živá krížova cesta po dedine

Malá Ida                - 14.00 - živá krížova cesta po dedine

Košice - Šaca       - 15.00 – Obrady, po ich skončení  bude Sviatosť Oltárna vyložená v Božom  hrobe  do 21.00

Malá Ida                - 15.00 - Obrady, po ich skončení  bude Sviatosť Oltárna vyložená v Božom hrobe do 21.00

4. Biela sobota:

Malá Ida, Košice - Šaca     - 08.00 - vyloženie sviatosti v Božom hrobe, Šaca - ranné chvály + posvät.čít.

Košice - Šaca       - 16.00 – požehnanie veľkonočných jedál - námestie pred kostolom

Malá Ida                - 16.00 – požehnanie veľkonočných jedál - okolo kostola

Košice - Šaca       - 19.30 – vešpery + obrady Veľkonočnej vigílie – +Imrich Petrila

Malá Ida                - 19.30 – vešpery + obrady Veľkonočnej vigílie – +Juraj Cinkanič

5. Veľkonočná nedeľa:

                    Košice - Šaca       - 07.00 – požehnanie veľkonočných jedál - námestie pred kostolom

                    Košice - Šaca       - 08.00 – Za farnosť

                                                 - 11.00 – Michal, Božena, 50. výr. manželstva

                     Malá Ida                - 09.30 – Mária Poláková a rod., ZBP

                     Buzinka                 - 11.30 – ZBP Mária a dcéry s rodinami

6. Veľkonočný pondelok:

                     Malá Ida                - 09.30 – +Rozália, Alžbeta Hojdová

                     Košice - Šaca       - 08.00 – Iveta, 50r. a rodina, ZBP

           - 11.00 – +Štefan, 3.výr. a rodičia z oboch strán

                     Buzinka                 - 11.00 – +z rod. Makovej, Ondrejčovej, st. rodičia

 

7. Na Veľký piatok a Bielu sobotu bude k  poklone vyložená Sviatosť Oltárna v Božom hrobe. Napíšte sa na vystavený papier, aby účasť na poklone bola rovnomerne rozdelená. Šaca-prosíme chlapov na poklonu podľa rozpisu.

8. V piatok umučenia Pána treba všade zachovať prísny pôst (len raz za deň sa najesť) a zdržiavať sa mäsitých pokrmov. Odporúča sa predĺžiť tento pôst aj na Bielu sobotu, aby tak Cirkev mohla dôjsť k radostiam Veľkonočnej nedele s povznesenou a úprimnou mysľou. Odporúčam spoločné slávnostné stolovanie po požehnaní veľkonočných jedál.

9. Liturgia Posvätného trojdnia bude v Šaci a v Malej Ide, srdečne Vás pozývam. Na Veľkonočnú vigíliu bude obnova krstných sľubov, doneste si sviece.

Akcia

Spovedanie pred Veľkou Nocou 2019

Spoločná sv. spoveď pred Veľkou Nocou bude:

 Buzinka             - streda           10.04.2019 od 07.00 do 08.00

Šaca, Malá Ida   - sobota          13.04.2019 o 15.30 do 16.30.

Srdečne Vás pozývam, budú spovedať siedmi kňazi v Šaci a šiesti v Malej Ide. Ponúkam aj termíny spovede v iných farnostiach dekanátu, kde spovedajú kňazi z našej skupiny.

Akcia

Národný týždeň manželstva 2019

Milí manželia, rodiny, otcovia a mamy. Pozývam vás na akcie v rámci Národného týždňa manželstva v našej farnosti. Ponúkame Vám následovné podujatia:

Informácie

Program sv. omši na Vianoce 2018

1. Sv. omše:

Košice - Šaca:

                24.12.    Pondelok              - 16.00 +Michal, Mária, st. rodičia

                24.12.    Pondelok              - 24.00 Za miništrantov a kňazské povolania z farnosti

                25.12.    Utorok                   - 08.00 – +Ján Telepka

                25.12.    Utorok                   - 11.00 – Za farnosť

                26.12.    Streda                    - 08.00 – +Pavol Guman

                26.12.    Streda                    - 11.00 – Štefan a rodina, ZB

                27.12.    Štvrtok                  - 18.00 – +Margita, 70r., Daniel, 17r., rod. Šofranková,ZBP

                28.12.    Piatok                    - 18.00 +Jaroslav Sanitra, Mária, Anna

                29.12.    Sobota                  - 08.00 +Eva Kocelová

                29.12.    Sobota                  - 18.00 +Mária, Pavol, Mária, Ladislav

                30.12.    Nedeľa                  - 08.00 – +Margita Bohňáková, 3. výr. smrti

                30.12.    Nedeľa                  - 11.00 – +z rod. Pačajovej, Drábovej, Stykovej

                31.12.    Pondelok              - 15.00 +Štefan Zambo, st.rodičia, rodičia

Malá Ida:

                24.12.    Pondelok              - 24.00 Rod. Kateržabeková, ZBP

                25.12.    Utorok                   - 09.30 – Mária a rodina, ZBP

                26.12.    Streda                    - 09.30 – +Ján, Mária, Juraj, Danka

                27.12.    Štvrtok                  - 17.30 +Judita, Jolana

                28.12.    Piatok                    - 17.30 +Tibor, 14. výr. smrti

                29.12.    Sobota                  - 17.00 – +Štefan, Ondrej, Barbora

                30.12.    Nedeľa                  - 09.30 – Margita Dupaljová, ZBP

                31.12.    Pondelok              - 15.00 +Štefan, Mária, Ján, Margita

 

Buzinka

                24.12.    Pondelok              - 22.45 Pavol, 70r. a rodina, ZBP

                25.12.    Utorok                   - 07.30 – +Marek, Michal +z rod. Ondrejčovej

                26.12.    Streda                    - 07.30 – +Štefan, rodičia,svokrovci, súrodenci

                30.12.    Nedeľa                  - 07.00 – +Terézia, Ľudovít

 

index | 8-14 | predchádzajúci | nasledujúci | Celkom 24 článkov

Novinky
27.02.2020: Most
27.02.2020: Sv. omše

 na  marec 2020


15.02.2020: Sv. omše
Návštevy podľa IP
Od 19.12.2017
Celkom61168
Marec6932
Dnes80

2015 © RKFÚ Rozhanovce
powered by phpRS :: jh