Hlavné menu
Vyhľadávanie

Vyhľadať text

Kontakt

Adresa
Rímskokatolícka farnosť
Nanebovzatia Panny Márie
Košice-Šaca
Kvetná 25
040 15 Košice-Šaca
e-mail
fara(at)farasaca.sk
telefón
055/6841164
+421 905 366 257
Kancelária
Podľa dohody

Akcia

Oznamy po 32. nedeli

Milí moji farníci!

Uverejňujem oznamy po 32. nedeli a vyzývam k zodpovednosti v boji s chorobou. Čas beží a my všetci veríme v lepší zajtrajšok. Nezabúdajme na duchovný život, hodnoty, ktoré nám nikto nevie zobrať.

Na skoré stretnutie v kostoloch farnosti sa teší Michal Tkáč, farár a kapláni 

Oznamy po Tridsiatej druhej cez rok „A“

 

1. Sv. omše:

Košice - Šaca:

09.11.    Pondelok              - 18.00 – +Ján, Alžbeta, Andrej

10.11.    Utorok                   - 18.00 – +Martin, Anna, Ján

11.11.    Streda                    - 18.00 Jozef, ZBP

12.11.    Štvrtok                  - 18.00 – +Regína

13.11.    Piatok                    - 18.00 – +z rod. Gallovej

14.11.    Sobota                  - 18.00 – +Júlia, Andrej, Katarína

14.11.    Sobota                  - 18.00 – +Slávka

15.11.    Nedeľa                  - 11.00 – Za farnosť

15.11.    Nedeľa                  - 11.00 – +Ján, ned. 70r.

Malá Ida:

09.11.    Pondelok              - 18.00 – +Imrich Janitor

10.11.    Utorok                   - 18.00 – +Jozef Menda

11.11.    Streda                    - 18.00 Martin, ZBP

12.11.    Štvrtok                  - 18.00 – +Ondrej

13.11.    Piatok                    - 18.00 – +František Bernát

14.11.    Sobota                  - 18.00 – Vďakyvzdanie za 25r. modlitby matiek

15.11.    Nedeľa                  - 11.00 – ZBP pre krstné deti a ich rodičov

Buzinka

11.11.    Streda                    - 18.00 ZBP a DDS pre Lenku

15.11.    Nedeľa                  - 11.00 – Mária a rodina, ZBP

 

 

2. Liturgický prehľad: Pondelok je sviatok Výročia posviacky Lateránskej baziliky, utorok Scv. Leva, pápeža a učiteľa Cirkvi, stredu spomienka Sv. Martina z Tours, biskupa, štvrtok spomienka Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, ostatné dni sú férie po 32. cezročnej nedeli. Budúca nedeľa je 33. cez rok "A".

 

3. Ďakujem za príspevok do zvončeka. Aj kedˇ sv. omše nie sú verejné a vy ste doma, vždy platíme preddavky na energie za kostoly i faru. Poteší nás keď nám prispejete  priamo na účet farnosti. IBAN účtu farnosti je: SK95 0900 0000 0004 4944 5368, IBAN filialky Mala Ida je SK05 0900 0000 0006 6030 9177. PBZ za štedrosť.

 

4. Vzhľadom na zákaz vychádzania s negatívnym testom na koronavírus sú sv. omše od 2.11.2020 verejné s počtom 6 osôb vrátane kňaza. Slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. 

Sv. omše slávime každý deň o 18.00, nedeľu o 11.00. Na sv. omši sú prítomní len kňazi a po telefonickom nahlásení môžu dvaja veriaci, ktorých sv. omša sa slávi. Pol hodiny pred sv. omšou sa modlíme sv. ruženec. Slúžime sv. omše na ohlásené úmysly.

Krsty, pohreby a sobáše vysluhujeme podľa obmedzení s počtom jeden veriaci na 15m2.

 

5. O 15.00 sa môžete cez média spojiť s nami a modliť sa Korunku.

 

6. Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať celý november. Vyplýva to z dekrétu Apoštolskej penitenciárie. Keď sa uvoľní situácia sme povinní prísť na sv. spoveď, sv. omšu a prijať Eucharistiu.

 

7. Denne môžete pozerať priame prenosy bohoslužieb z nášho kostola na www.ekostol.sk alebo na link: https://www.youtube.com/watch?v=Tl8DmgdXx-U    Link je aj na našej stránke: www.farasaca.sk

 

8. Slovenskí biskupi vyhlásili dôrazný piatkový pôst (ako na Veľký Piatok) za odvrátenie pandémie v čase od 30.10.-18.12.2020. Zároveň nás pozývajú modliť sa pravidelne Modlitbu za Slovensko

 

9. Pred týždňom sme absolvovali rýchlotesty na koronavírus a verím, že ste rovnako negatívni. Podľa prísľubu s negat. testom môžme porušiť zákaz vychádzania. Každý deň okrem soboty a nedele je otvorený kostol na adoráciu v čase od 15.00 do 17.00. Na požiadanie Vám môžme vyslúžiť sviatosť zmierenia a Eucharistie.

Dnes nedeľu kostol bude otvorený od 12.00 do 15.00


Novinky
28.11.2020: Sv. omše

 na  december;2020


28.11.2020: Most

 na  november;2020


01.11.2020: Sv. omše
Návštevy podľa IP
Od 19.12.2017
Celkom91070
December6448
Dnes45

2015 © RKFÚ Rozhanovce
powered by phpRS :: jh