Hlavné menu
Vyhľadávanie

Vyhľadať text

Kontakt

Adresa
Rímskokatolícka farnosť
Nanebovzatia Panny Márie
Košice-Šaca
Kvetná 25
040 15 Košice-Šaca
e-mail
fara(at)farasaca.sk
telefón
055/6841164
+421 905 366 257
Kancelária
Podľa dohody

Informácie

Program na Veľký týždeň a Veľkonočné trojdnie

 

1. Sv. omše Veľkého týždňa:

Košice - Šaca

26.03.  Pondelok         - 18.00 – +Viktor, Margita

27.03.  Utorok             - 08.00 +Zuzana, Ján, Peter

Malá Ida:

27.03.  Utorok             - 17.30 – +z rod. Mačingovej, Kováčovej

Buzinka:

28.03.  Streda              - 08.00 +Emília

2. Sv. omše – Zelený štvrtok – Pánova večera

sv. omša svätenia olejov      - 09.30 – Košice – Dóm sv. Alžbety

Košice - Šaca                       - 18.00 – +Ján Šimko a rodičia

Malá Ida                                - 18.00 – +Margita Idesová

3. Obrady Veľkého piatku:

Košice - Šaca       - 08.30 - ranné chvály + posvätné čítanie

Košice - Šaca       - 09.00 - živá krížova cesta po dedine

Malá Ida              - 14.00 - živá krížova cesta po dedine

Košice - Šaca      - 15.00 – Obrady, po ich skončení  bude Sviatosť Oltárna vyložená v Božom  hrobe  do 21.00

Malá Ida               - 15.00 - Obrady, po ich skončení  bude Sviatosť Oltárna vyložená v Božom hrobe do 21.00

4. Biela sobota:

 Malá Ida, Košice - Šaca    - 08.00 - vyloženie sviatosti v Božom hrobe, Šaca - ranné chvály + posvät.čít.

Košice - Šaca     - 16.00 – požehnanie veľkonočných jedál - námestie pred kostolom

Malá Ida              - 16.00 – požehnanie veľkonočných jedál - okolo kostola

Košice - Šaca      - 19.00 – vešpery + obrady Veľkonočnej vigílie – Vincent Tomko, ZBP

Malá Ida              - 19.00 – vešpery + obrady Veľkonočnej vigílie – Marta Rákošová, ZBP

5. Veľkonočná nedeľa:

Košice - Šaca       - 07.00 – požehnanie veľkonočných jedál - námestie pred kostolom

Košice - Šaca       - 08.00 – +Adriana, Ľubo, Štefan

                              - 11.00 – Za farnosť

Malá Ida               - 09.30 – Ján, 60r., ZBP

Buzinka               - 11.30 – +Alžbeta, Ondrej, Andrejko, st. rodičia

6. Veľkonočný pondelok:

Malá Ida               - 09.30 – Margita Janitorová, 85r., ZBP

Košice - Šaca       - 08.00 – Alena, Miroslav a rod

                             - 11.00 – Tomáš, 30r. a rodina, ZBP

Buzinka                 - 11.00 – +Mária, Bartolomej

 7. Na Veľký piatok a Bielu sobotu bude k  poklone vyložená Sviatosť Oltárna v Božom hrobe. Napíšte sa na vystavený papier, aby účasť na poklone bola rovnomerne rozdelená. Šaca-prosíme chlapov na poklonu podľa rozpisu.

8. V piatok umučenia Pána treba všade zachovať prísny pôst (len raz za deň sa najesť) a zdržiavať sa mäsitých pokrmov. Odporúča sa predĺžiť tento pôst aj na Bielu sobotu, aby tak Cirkev mohla dôjsť k radostiam Veľkonočnej nedele s povznesenou a úprimnou mysľou. Odporúčam spoločné slávnostné stolovanie po požehnaní veľkonočných jedál.

9. Liturgia Posvätného trojdnia bude v Šaci a v Malej Ide, srdečne Vás pozývam. Na Veľkonočnú vigíliu bude obnova krstných sľubov, doneste si sviece.

10. V stredu o 17.00 bude v kostole Šaci stretnutie miništrantov, precvičíme a rozdelíme si úlohy na obrady Veľkonočného trojdnia. V Malej Ide bude stretnutie farskej rady a miništrantov utorok po sv. omši.

11. Na obrady Zeleného štvrtka prosíme v Šaci i v Malej Ide  12 chlapov na umývanie nôh.

 


Novinky
30.05.2019: Sv. omše

 na  jún 2019


30.05.2019: Most

 na  máj 2019


30.05.2019: Most

 na  apríl 2019

Návštevy podľa IP
Od 19.12.2017
Celkom38080
Júl3439
Dnes17

2015 © RKFÚ Rozhanovce
powered by phpRS :: jh