Hlavné menu
Vyhľadávanie

Vyhľadať text

Kontakt

Adresa
Rímskokatolícka farnosť
Nanebovzatia Panny Márie
Košice-Šaca
Kvetná 25
040 15 Košice-Šaca
e-mail
fara(at)farasaca.sk
telefón
055/6841164
+421 905 366 257
Kancelária
Podľa dohody

Informácie

Program sv. omši na Vianoce 2018

1. Sv. omše:

Košice - Šaca:

                24.12.    Pondelok              - 16.00 +Michal, Mária, st. rodičia

                24.12.    Pondelok              - 24.00 Za miništrantov a kňazské povolania z farnosti

                25.12.    Utorok                   - 08.00 – +Ján Telepka

                25.12.    Utorok                   - 11.00 – Za farnosť

                26.12.    Streda                    - 08.00 – +Pavol Guman

                26.12.    Streda                    - 11.00 – Štefan a rodina, ZB

                27.12.    Štvrtok                  - 18.00 – +Margita, 70r., Daniel, 17r., rod. Šofranková,ZBP

                28.12.    Piatok                    - 18.00 +Jaroslav Sanitra, Mária, Anna

                29.12.    Sobota                  - 08.00 +Eva Kocelová

                29.12.    Sobota                  - 18.00 +Mária, Pavol, Mária, Ladislav

                30.12.    Nedeľa                  - 08.00 – +Margita Bohňáková, 3. výr. smrti

                30.12.    Nedeľa                  - 11.00 – +z rod. Pačajovej, Drábovej, Stykovej

                31.12.    Pondelok              - 15.00 +Štefan Zambo, st.rodičia, rodičia

Malá Ida:

                24.12.    Pondelok              - 24.00 Rod. Kateržabeková, ZBP

                25.12.    Utorok                   - 09.30 – Mária a rodina, ZBP

                26.12.    Streda                    - 09.30 – +Ján, Mária, Juraj, Danka

                27.12.    Štvrtok                  - 17.30 +Judita, Jolana

                28.12.    Piatok                    - 17.30 +Tibor, 14. výr. smrti

                29.12.    Sobota                  - 17.00 – +Štefan, Ondrej, Barbora

                30.12.    Nedeľa                  - 09.30 – Margita Dupaljová, ZBP

                31.12.    Pondelok              - 15.00 +Štefan, Mária, Ján, Margita

 

Buzinka

                24.12.    Pondelok              - 22.45 Pavol, 70r. a rodina, ZBP

                25.12.    Utorok                   - 07.30 – +Marek, Michal +z rod. Ondrejčovej

                26.12.    Streda                    - 07.30 – +Štefan, rodičia,svokrovci, súrodenci

                30.12.    Nedeľa                  - 07.00 – +Terézia, Ľudovít

 2. Liturgický prehľad: Utorok je slávnosť Narodenia Pána, stredu sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka, štvrtok sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu, piatok sviatok Sv. neviniatok, mučeníkov, sobotu sú 5. deň oktávy Pána, budúcu nedeľu je sviatok sv. Rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa.

 

3. Betlehemské svetlo si môžete zobrať do svojich príbytkov od 14.00, bude pri dverách kostolov.

4. Pobožnosť na štedrú večeru: Vianoce začneme sláviť doma v rodinách domácou liturgiou, ktorá svojim spôsobom nahrádza slávenie prvých vešpier Narodenia Pána. Dajte jej posvätný ráz. Je povinnosťou otca rodiny viesť túto pobožnosť.

 

5.  Dnes 24.12.2016 o 16.00 bude vigilijná vianočná detská sv. omša. Pozývame deti s rodičmi a seniorov, ktorí sa nemôžu zúčastniť na polnočnej sv. omši. Teší sa na Vás p. kaplán František.

6 . Pred polnočnou sv. omšou budú účinkovať v Šaci Šačanka, v Malej Ide miestný spevácky zbor

 

7. Na sviatok       Narodenia Pána bude popoludní jasličková pobožnosť:       Šaca – 15.00. Srdečne Vás pozývame.

 

8. Poslovia Dobrej noviny Vás navštívia na sviatok sv. Štefana. Môžete podporiť hladné deti Afriky. Zapíšte sa na stolíku alebo v sakristii kostola, ak chcete toto dobré dielo podporiť. Navštívia Vás od 13.30

 

9. Hodnotiace stretnutie členov ekonomickej a pastoračnej rady, ako aj ruženčiarov celej farností bude v Šaci na fare piatok 28.12.2018 o 19.00. Prosím pripravte si vyúčtovanie a hodnotiace správy pastoračných aktivít farskej obce a filiálky a ruženčiarov.

 

10. V sobotu 05.01. 2019 pozývame deti a rodičov,  mladých a ostatných farníkov na celodenný  výlet do Tatier na Reinerovu chatu.  Napíšte sa v sakristii kostola do Nového roka, aby sme mohli objednať autobus.

11. Po dohode s farskou radou bude v našej farnosti Farský ples 26.01.2019. Srdečne Vás pozývame.


Novinky
18.07.2020: Sv. omše

 na  jún;2020


18.07.2020: Most

 na  júl;2020


18.07.2020: Sv. omše

 na  júl 2020

Návštevy podľa IP
Od 19.12.2017
Celkom74174
August4932
Dnes59

2015 © RKFÚ Rozhanovce
powered by phpRS :: jh