Hlavné menu
Vyhľadávanie

Vyhľadať text

Kontakt

Adresa
Rímskokatolícka farnosť
Nanebovzatia Panny Márie
Košice-Šaca
Kvetná 25
040 15 Košice-Šaca
e-mail
fara(at)farasaca.sk
telefón
055/6841164
+421 905 366 257
Kancelária
Podľa dohody

Akcia

Verejné slávenie Svätých omší

Milí farníci!

 

Na základe usmernení hlavného hygienika a Biskupského úradu v Košiciach aj v našej farnosti ododnes slávime Sväté omše verejne. Budeme však dodržiavať usmernenia, o ktorých si môžete prečítať ďalej, či si ich otvoriť na stránkach ABU alebo KBS. Rozpis sv. omši máte na stránke. Srdečne pozývam na sv. omšu a prajem požehnaný deň.

Michal Tkáč, farár

  

Milí bratia kňazi,

na základe usmernení Úradu verejného zdravotníctva a v jednote s vyhlásením Konferencie biskupov Slovenska k aktuálnej situácii v pastorácii,

vám ponúkame niekoľko súhrnných informácií.

  1. Rozostupy a dištanc

Účasť na bohoslužbách nie je povinná. Stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej či sviatočnej sv. omši. Verejné bohoslužby sa počas trvania opatrení musia sláviť v obmedzenom režime. Vo vnútornom priestore kostolov zabezpečte a podľa inštrukcií KBS presne vyznačte miesta na sedenie v každej druhej lavici, resp. v každom druhom rade stoličiek so zachovaním odstupu 2m medzi osobami. Je na vašom zvážení, akým spôsobom zabezpečíte rešpektovanie interiérových kapacít. Niektorí kňazi využijú nahlasovanie cez lístky, iní si možno určia službu (so slušným a maximálne empatickým vystupovaním) pri vchode do kostola a keď bude kostol kapacitne naplnený, poprosia ďalších prichádzajúcich, aby zostali vonku, kde sa zabezpečí aspoň zvukový prenos. Aj vonku je potrebné dodržať rozostupy.

  1. Dezinfekcia a rúška

Pred vstupom do kostola je potrebné zabezpečiť dezinfekciu rúk a dohliadať na nosenie rúšok. Svätenička a lavice musia zostať prázdne. Vetranie priestorov a dezinfekcia kľučiek či iných dotykových plôch je tiež nevyhnutnosťou. K vchodom do kostola si môžete vyvesiť ikonky, ktoré vám zasielame v prílohe. Tie budú upozorňovať a pripomínať platnosť opatrení. Aj celebrant s asistenciou odteraz musia mať rúška.

  1. Príhovory

Príhovory, a teda i homília, nesmú byť príliš dlhé, aby sa čas sv. omše nenaťahoval. Žiada sa nevyhnutná stručnosť.

  1. Sv. prijímanie na ruku

Sväté prijímanie sa v tomto čase podáva na ruku a malo by sa podávať aj v exteriéri, ak bude potreba – aby ľudia, ktorí stoja vonku, nemuseli prechádzať celým kostolom dopredu. Aj v rade na sv. prijímanie musíme dodržať predpísaný odstup. V krátkom poučení pred sv. omšou vysvetlite veriacim potrebné detaily. Odložme dokazovanie pravovernosti a buďme za jedno s diecéznym biskupom. Vysvetlite veriacim, že toto výnimočné (dočasné) prijímanie na ruku v tomto ťažkom období nie je hriech, a že Ježiš sa neštíti nášho tela, dokonca, on sa narodil v špinavej maštali. Jediná prekážka k hodnému sv. prijímaniu je nečisté ľudské srdce. Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.

  1. Omša pre seniorov

Ak sa dá, pridajte sväté omše. Jedna nedeľná omša pre seniorov by mohla byť vyhradená pre seniorov nad 65 rokov (zohľadnite vekové zloženie vo farnosti). Ak seniori budú mať mladší sprievod, ten nech radšej zostane vzadu alebo vonku.

  1. Slávenie v exteriéri

Ak sa rozhodnete sláviť sv. omšu vonku, kde je to istotne hygienickejšie, aj tam je potrebné zachovať odstupy a dbať o to, aby sa nezhromaždilo príliš veľa ľudí, pretože stále platí zákaz zhromažďovania.

  1. Prvé sväté prijímanie

Pri zachovaní všetkých uvedených podmienok si podľa možností a poprípade aj na viackrát naplánujte slávnosti prvého svätého prijímania. V Košickej arcidiecéze, veríme, že budeme postupovať spoločne, a budeme aj prvoprijímajúcim deťom v tomto kritickom období (do odvolania) podávať sv. prijímanie na ruku. Dodržme to a vyhnime sa zbytočným situáciám, ktoré budeme musieť spätne riešiť. Ak by ste predsa len chceli zachovať bežnú formu, musíte si termín 1. sv. prijímania preložiť na obdobie, kedy budú aktuálne opatrenia uvoľnené.

  1. Sviatosť zmierenia

Spovedá sa v upravených spovedniciach (kňaz je uzavretý a oddelený, penitent je v otvorenom priestore), alebo v exteriéri. Spovedné miestnosti nie sú teraz vhodným prostredím na vysluhovanie sviatosti zmierenia.

  1. Birmovanie

Slávnosti birmoviek začneme realizovať od 16.5.2020 podľa programu, ktorý vám posielame v prílohe. Ak budú ohľadom programu ešte nejaké otázky alebo výhrady, napíšte na arcibiskup@abuke.sk

Birmujúci biskup si počas birmovania po každom, osobitne, bude utierať a dezinfikovať ruky. K tomu pripravte potrebné veci. Krizma z čela birmovanca sa nestiera.

 

 

Všetky konkrétnosti k sláveniu bohoslužieb sa tu opísať nedajú. Hľadajte a zachovajte rovnováhu medzi opatrnosťou a odvahou. Určite nemožno zaviesť pravidlo združeného sedenia ľudí z jednej domácnosti. Zbytočne neprovokujme nezainteresovaných. Uvedomme si, že východiskovým predpokladom pre otvorenie kostolov bolo spočiatku pravidlo: jedna osoba na 25 m2. Vážme si preto, hoci aj takýto ústupok hygienikov v náš prospech. Vydržme a počkajme ešte niekoľko týždňov, pokiaľ sa situácia viac priblíži k normálnemu stavu.

 

Prosíme vás, aj naďalej sa s veriacimi (najlepšie po postkomúnii) modlite modlitbu k Panne Márii Obišovskej.

 

S pozdravom a požehnaním

 

X Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita

X Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup

 

bližšie odporúčania KBS:

https://m.tkkbs.sk/mview.php?cisloclanku=20200504033

 

Prípadné doplňujúce odporúčania vám včas prepošleme.


Novinky
29.08.2020: Sv. omše
09.08.2020: Sv. omše

 na  august 2020


18.07.2020: Sv. omše

 na  jún;2020

Návštevy podľa IP
Od 19.12.2017
Celkom78766
September5849
Dnes116

2015 © RKFÚ Rozhanovce
powered by phpRS :: jh