Hlavné menu
Vyhľadávanie

Vyhľadať text

Kontakt

Adresa
Rímskokatolícka farnosť
Nanebovzatia Panny Márie
Košice-Šaca
Kvetná 25
040 15 Košice-Šaca
e-mail
fara(at)farasaca.sk
telefón
055/6841164
+421 905 366 257
Kancelária
Podľa dohody

Akcia

Vianoce 2019, pozvánka na bohoslužby

"Dnes sa Vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán"

                                                                                    Lk 2,11

Milí farníci a ľudia dobrej vôle! 

Všetkým Vám prajem požehnané a milostiplné Vianočné sviatky. Veľa lásky od najbližších, úcty od všetkých a radosti od Spasiteľa a Vykupiteľa.

 

Michal Tkáč, farár

 

PS: Pozývam na slávenie Vianoc, prikladám program

 

 Oznamy po Štvrtej nedeli adventnej cez rok „A“

 

1. Sv. omše:

Košice - Šaca

23.12.      Pondelok               - 06.00 – +Vladimír Belly, 1. výr. smrti

24.12.      Utorok                   - 16.00 +Ladislav

24.12.      Utorok                   - 24.00 Za miništrantov a kňazské povolania z farnosti

25.12.      Streda                    - 08.00 – Eva, 55r. a rodina

25.12.      Streda                    - 11.00 – Za farnosť

26.12.      Štvrtok                  - 08.00 – Ivanka, ZBP

26.12.      Štvrtok                  - 11.00 – Martin, ZBP

27.12.      Piatok                    - 18.00 – Daniel, 18r., Margita,ZBP

28.12.      Sobota                   - 08.00 +František Pavúr

28.12.      Sobota                   - 18.00 +z rod. Dutkovej, Oravcovej, Kilianovej

29.12.      Nedeľa                  - 08.00 – +Ján, +z rod. Macikovej,Miklošovej,Konjatiovej

29.12.      Nedeľa                  - 11.00 – +Ján Malík

Malá Ida:

 24.12.      Utorok                   - 24.00 Rod. Bernátová, na úmysel

25.12.      Streda                    - 09.30 - ZBP pre celú rodinu

26.12.      Štvrtok                  - 09.30 – +Štefan

27.12.      Piatok                    - 17.30 +Judita, Jolana

28.12.      Sobota                   - 17.00 – +Barbora, Michal, rodičia

29.12.      Nedeľa                  - 09.30 – +Helena

Buzinka

24.12.      Utorok                   - 22.45 +Michal,Štefan,Štefan,+z rod.Hanzelovej,Verebovej

25.12.      Streda                    - 07.30 – Imrich a rodina, ZBP

26.12.      Štvrtok                  - 07.30 – +Michal Soták

29.12.      Nedeľa                  - 07.00 – Za farnosť

 

2. Liturgický prehľad: Stredu je slávnosť Narodenia Pána, štvrtok sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka, piatok sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sobotu sviatok Sv. neviniatok, mučeníkov, budúcu nedeľu je sviatok sv. Rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa.

 

3. Betlehemské svetlo si môžete zobrať do svojich príbytkov utorok od 14.00, bude pri dverách kostolov.

 

4. Pobožnosť na štedrú večeru: Vianoce začneme sláviť doma v rodinách domácou liturgiou, ktorá svojim spôsobom nahrádza slávenie prvých vešpier Narodenia Pána. Dajte jej posvätný ráz. Je povinnosťou otca rodiny viesť túto pobožnosť.

 

5.  Utorok 24.12.2019 o 16.00 bude vigilijná vianočná detská sv. omša. Pozývame deti s rodičmi a seniorov, ktorí sa nemôžu zúčastniť na polnočnej sv. omši. Teší sa na Vás p. kaplán Peter.

 

6 . Pred polnočnou sv. omšou bude účinkovať v Šaci zbor mladých Šačancov, v Malej Ide miestný spevácky zbor

 

7. Na sviatok        Narodenia Pána bude popoludní jasličková pobožnosť:        Šaca – 14.30. Srdečne Vás pozývame.

 

8. Poslovia Dobrej noviny Vás navštívia na sviatok sv. Štefana. Môžete podporiť hladné deti Afriky. Zapíšte sa na stolíku alebo v sakristii kostola, ak chcete toto dobré dielo podporiť. Navštívia Vás od 13.30

 

9. Hodnotiace stretnutie členov ekonomickej a pastoračnej rady, ako aj ruženčiarov celej farností bude v Šaci na fare sobotu 28.12.2018 o 16.00. Prosím pripravte si vyúčtovanie a hodnotiace správy pastoračných aktivít farskej obce a filiálky a ruženčiarov.

 

10. V sobotu 04.01. 2020 pozývame deti a rodičov,  mladých a ostatných farníkov na celodenný  výlet do Tatier na Reinerovu chatu.  Napíšte sa v sakristii kostola do Nového roka, aby sme mohli objednať autobus.

 

11. Po dohode s farskou radou bude v našej farnosti Farský ples 01.02.2020. Srdečne Vás pozývame.

12. Pri sv. omšiach na Sviatok sv. Rodiny bude zbierka pre postihnuté rodiny výbuchu plynu v Prešove. PBZ

Sem vložte príslušný text vrátane HTML syntaxu alebo v prípade nevyužitia tejto časti všetko vymažte - teda vrátane tohoto textu!


Novinky
18.07.2020: Sv. omše

 na  jún;2020


18.07.2020: Most

 na  júl;2020


18.07.2020: Sv. omše

 na  júl 2020

Návštevy podľa IP
Od 19.12.2017
Celkom74176
August4934
Dnes61

2015 © RKFÚ Rozhanovce
powered by phpRS :: jh